• Inwestor: PKP Koleje Państwowe
  • Lokalizacja: Dworzec Główny Wrocław
  • Zakres prac: projekt membranowo-linowego dachu, projekt cięcia membrany, projekt detali łączeń
  • Realizacja: 2011-2012


Niezwykle piękny Kolejowy Dworzec Główny we Wrocławiu, będący mieszanką stylów neogotyckiego i Art Nouveau został przebudowany, co połączyło historyczną budowlę z nowoczesną architekturą.


Jednym z dodanych elementów jest membranowe zadaszenie peronów. Wolna dotychczas przestrzeń (to tu ustawiały się parowozy) została zadaszona białą membraną, która przywodzi na myśl obłoki pary wypuszczane z lokomotyw. Na potrzeby realizacji dachu membranowego, opracowaliśmy wszystkie detale połączeń, dobraliśmy długości lin i wykonaliśmy analizę cutting pattern oraz projekt cięcia membrany.


Niezwykle trudny projekt, wymagał sprawdzenia wszystkich miejsc kolizji lin, membrany z konstrukcją stalową. Niezwykle precyzyjny model membrany, której kształt uzyskano w procedurze formfinding został nałożony na konstrukcję stalową. W niektórych miejscach odległość konstrukcji od lin wynosi zaledwie kilkadziesiąt milimetrów. Niedopasowanie membrany do konstrukcji stalowej musiałoby skutkować jej przetarciem.