• Inwestor: Ośrodek Kultury Miasto Opole
  • Lokalizacja: Opole, ul. Piastowska
  • Zakres prac: projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji dachu linowego amfiteatru
  • Realizacja: 2010-2011

Amfiteatr w Opolu to zapewne najbardziej znana scena w Polsce, gdzie rokrocznie odbywa się Festiwal Piosenki Polskiej. Charakterystyczny kształt konstrukcji, sprzed 40. lat został zachowany, zwiększono jej długość i wysokość i, przede wszystkim, usunięto odciągi frontowe, otwierając całą scenę na publiczność. Konstrukcję nośną tworzy powierzchnia siodłowa ukształtowana elementami rozciąganymi (liny Pfeifer i profile walcowane), rozpiętymi pomiędzy rurami brzegowymi.