• Inwestor: Miasto Milicz
  • Lokalizacja: Milicz
  • Zakres prac: projekt budowlany i wykonawczy branży konstrukcyjnej
  • Realizacja: 2013-2014



Dziękuję Marcinowi Skibie (www.marcinskiba.com) za udostępnienie zdjęć.