Statyka faz montażu konstrukcji cięgnowych

Oferujemy obliczenia faz montażu konstrukcji linowych. Właściwa realizacja sprężonych konstrukcji linowych wymaga obliczenia sił w linach i konstrukcji w kolejnych fazach montażu. Uzyskuje się też możliwość weryfikacji poprawności montażu. Na zdjęciu obok montaż łuku rozpiętości 61.6m sprężony cięgnami Macalloy (hala sportowo widowiskowa w Lubinie, montaż Skanska). Poniżej szwajcarska firma Schatti w czasie montażu linowej konstrukcji amfiteatru Kadzielnia.


Img 0731