Konstrukcje membranowo-linowe

Projektowanie konstrukcji linowych i membranowych stanowi najwyższe wyzwanie zarówno dla architekta jak i dla konstruktora. Wymaga wiedzy, doświadczenia, intuicji i specjalistycznego oprogramowania. Kształt konstrukcji oraz siły wewnętrzne jak i reakcje na fundamenty można ustalić tylko i wyłącznie poprzez dobór sił napięcia wstępnego i znalezienie równowagi sił wewnętrznych. Obliczanie konstrukcji w programie, który nie posiada funkcji form-finding może prowadzić do bardzo dużego zaniżenia sił i co z tym związane do nierealistycznego przyjęcia kosztów. 


Membranowa konstrukcja peronów na Malcie 

Nasza firma posiada zarówno wiedzę, doświadczenie jak i specjalistyczne oprogramowanie, które umożliwia projektowanie konstrukcji membranowych. Jesteśmy członkiem organizacji tensinet, dzięki czemu mamy stały dostęp do nowinek technologicznych jak i stale śledzimy najciekawsze dokonania naszych kolegów. W naszej bibliotece zgromadziliśmy niemal wszystkie ważniejsze pozycje, od pionierskich prac Otto Frei'a po Forster'a, Seidel'a i innych.

Obliczenia jak i rysunki wykonujemy zawsze na modelach przestrzennych 3D.


Membranowy dach stadionu w Łodzi - model MES

Oferujemy opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, warsztatowych, projektów montażu, a także obliczeń statyczno wytrzymałościowych: konstrukcji linowych i membranowych, konstrukcji sprężanych, tensegrity, połączeń, węzłów, zakotwień, obliczenia długości lin, projektu znakowania lin do celów montażowych. Oferujemy także wykonanie projektu montażu konstrukcji linowych obejmujący: ustalenie sposobu montażu, kolejności sprężania i potrzebnej ilości kroków sprężania, sił wewnętrznych w konstrukcji stalowej i linowej oraz w konstrukcji wsporcze. Wykonujemy obliczenia statyczne oraz projekty wykonawcze i warsztatowe konstrukcji membranowych łącznie z projektem cięcia i okucia membrany.
Membranowy dach nad tarasem

Kadzielnia home banner 3